Dimitra Kousteridou – sketches, paintings, and analog electronics
George Tzortzakis – bass 
Ami Psaraki – trumpet
Dimitris Neonakis – guitar

Alexandra Grigoriou – dance 
Dimitris Neonakis – guitar 
Antonis Tsikandilakis – piano 
Maria Kritsotaki – voice 
Bjorn Alexandridis – electronics 
Vagelis Kalimeris – drums

📷 George Tzortzakis

Minas paigniotakis – percussion
Bjorn Alexandridis – hang drum
Yannis Iliakis – drums
Antonis Tsikandilakis – piano
Maria Kritsotaki – voice
Dimitris Neonakis – guitar
Ami Psaraki – trumpet
Odysseas Grammatikakis – guitar

Yannis Iliakis – drums
Antonis Tsikandilakis – piano
Manos Papadakis – bass
Nektarios pahiadakis – lyra
Kiveli Sergiou – percussion, voice
Nektarios Marinos – lute